Notre librairie est ouverte du mardi au samedi de 10h à 18h30

Three Wishes From a Rose
EAN13
9790004188729
Éditeur
Breitkopf und Härtel
Collection
Breitkopf Urtext Edition
Fiches UNIMARC
S'identifier

Three Wishes From a Rose

Breitkopf und Härtel

Offres

Première édition Urtext de 16 chants Chinois, arrangé par Liao Changyong et Hartmut Höll.
Inclut la traduction phonétic des chants.
Explication de textes en anglais, allemand et chinois.
Traduction des poèmes en anglais.

Sommaire :
01. Qing Zhu The Great River | 大江东去 (Su Shi)
02. Qing Zhu The End of Yangtze River | 我住长江头 (Li Zhiyi)
03. Huang Tzu Three Wishes From a Rose | 玫瑰三愿 (Long Yusheng)
04. Huang Tzu Spring Nostalgia | 春思曲 (Wei Hanzhang)
05. Huang Tzu Winter Plum Blossom | 踏雪寻梅 (Liu Xue’an)
06. Huang Tzu Ascending the Tower | 点绛唇·赋登楼 (Wang Zhuo)
07. Liu Xue’an Red Love Beans | 红豆词 (Cao Xueqin)
08. Chen Tianhe Whither Spring | 春归何处 (Huang Tingjian)
09. Wang Wei Farewell | 阳关三叠
10. Li Yinghai Maple Bridge | 枫桥夜泊 (Zhang Ji)
11. Lu Zaiyi Song of the Moon | 水调歌头·明月几时有 (Su Shi)
12. Zhao Jiping Ode to the Orchid | 幽兰操 (Han Yu)
13. Zhao Jiping Home Nostalgia | 双调·新水令 (Fan Zeng)
14. Xu Peidong Moon over Mount Heng | 忆秦娥·恒山月 (Fan Zeng)
15. Su Yue Moonlight Chamber | 月满西楼 (Li Qingshao)
16. Zhou Yi Phoenix Hairpin | 钗头凤 (Lu You)

Instrumentation :
Chant et piano
S'identifier pour envoyer des commentaires.